top of page

Money Mastery 
มั่งคั่งทั้งชีวิต

978-616-8224-43-4

Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิต

ทำไมคนส่วนใหญ่จึงขาดความรู้ด้านการเงิน? กับดักที่น่ากลัวคือ ความคุ้นชินที่ว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เข้าใจยาก มีแต่ศัพท์ยากๆ ไม่อยากเรียนรู้ ทั้งที่จริงๆ แล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ง่ายและตรงไปตรงมา ส่วนการลงทุนในความรู้นั้นเป็นวิธีที่คุ้มค่าและช่วยลดความเสี่ยงได้ เพราะ “รู้ไม่เท่า ผลตอบแทนไม่เท่ากัน ยิ่งรู้มากผลตอบแทนก็ยิ่งมาก” “มั่งคั่งทั้งชีวิต” เป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของหนังสือเล่มนี้ ที่จะทำให้คุณมีความรู้ทางด้านการเงินที่มากขึ้น แล้วนำไปสร้างเงินให้มากขึ้น โดยการเรียนรู้การลงทุนกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งรู้วิธีการเลือกประเภทของการลงทุน ให้เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้เราลอยตัวเหนือเงินเฟ้อ สร้างเครื่องปั๊มเงินเข้ากระเป๋า และประหยัดเวลาให้เราไปถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่ออกแบบไว้ได้ไวขึ้น

Part รู้ไม่เท่ากัน ผลตอบแทนไม่เท่ากัน

1. คุณมีความรู้ทางด้านการเงินมากน้อยแค่ไหน?

2. 2 ชีวิต

3. รู้ไม่เท่ากัน ผลตอบแทนไม่เท่ากัน

4. ทัศนคติการเงินของเราเป็นอย่างไร

5. สุขภาพการเงินที่ดี

6. 100,000 บาทในวันนี้ อีก 20 ปี จะมีค่าเพียง 20,000 บาท

7. ยิ่งออม ยิ่งจนลง

8. เก็บเงินหนึ่งล้านบาทใช้เวลาเท่าไหร่

9. ลงทุนช้า = เงินหายมหาศาล

10. ความมั่งคั่งวัดกันที่เวลา

11. มีอิสรภาพทางการเงินด้วยเป้าหมาย

12. เปลี่ยนความฝันให้เป็นเป้าหมายด้วย SMART GOAL

13. โลกของการลงทุน ไม่ยากอย่างที่คิด

14. จาก 1 ล้านเป็น 2 ล้านด้วย กฎ 72

15. HIGH RISH HIGH RETURN

Part เครื่องมือการลงทุน Money Market ตลาดเงิน

16. Saving Account หรือ บัญชีออมทรัพย์

17. Fixed Deposit Account หรือเงินฝากประจำ

18. Money market fund หรือ กองทุนรวมตลาดเงิน Capital Market ตลาดทุน

19. BOND หรือ ตราสารหนี้

20. PERPETUAL BOND หุ้นกู้ตลอดกาล

21. REIT

22. MUTUAL FUNDS กองทุนรวม

23. ETF

24. Active Investor

- ลงทุนหุ้นแบบเน้นคุณค่า (Value Investment)

- ลงทุนหุ้นแบบเทคนิค (Technical Analysis)

25. 3 ขั้นตอนการ “เลือกหุ้นคุณภาพ!” สำหรับมือใหม่

26. Cryptocurrency

27. สูตรคำนวณหาเงินลงทุน เพื่อให้ได้ Passive Income จำนวนที่ต้องการ

Part Mindset

28. เลือกลงทุนแบบไอดอลการลงทุน

29. Mindset การลงทุน

30. สามสิ่งที่คนรวยไม่ทำ!

31. ข้อผิดพลาดของนักลงทุนที่ควรรู้และไม่ควรทำ

32. DCA รูปแบบการลงทุนที่เสี่ยงน้อย ผลตอบแทนดี

33. Asset Allocation

34. เพื่อชีวิตที่ต้องการอย่างแท้จริง

line.jpg

สั่งซื้อผ่านไลน์ 
@paulonlinestore

bottom of page