top of page

หนังสือขวัญใจ วัยสร้างตัว“ จากหนังสือ Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิต เขียนโดย Paul Pattarapon พอล ภัทรพล

ผมขอขอบคุณทาง B2S Thailand ครับ

..

ที่มอบรางวัล ” หนังสือขวัญใจ วัยสร้างตัว“ จากหนังสือ Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิต เขียนโดย Paul Pattarapon พอล ภัทรพล

ขอบคุณ สำนักพิมพ์ I AM THE BEST ที่ช่วยทำหนังสือเล่มนี้ให้ออกมายอดเยี่ยม

...

ขอขอบคุณ #B2S ที่สนับสนุนผลงานของผมมาโดยตลอด

ผมจะพัฒนาและทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับ

ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณมากครับ

สามารถจับจองกันได้ที่ งาน #สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52 

ตาม บูธซีเอ็ด L47 / บีทูเอส H45 / นายอินทร์ B46 ครับ


ดู 1 ครั้ง

Comments


หนังสือจากพอล

bottom of page