ภัทรพล ศิลปาจารย์ (พอล)

Shark ในรายการ Shark Tank Thailand
นักแสดง ,พิธีกร, นักธุรกิจ,นักลงทุน, นักเขียน All Time Best Seller

ประวัติโดยย่อ

  • เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ที่จังหวัดภูเก็ต สอบชิงทุน ได้ไปเรียนต่อที่ Northern Potter High School ที่รัฐเพนซิลเวเนีย แล้วกลับมาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • จบปริญญาโท MBA ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศคินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งยังจบด้านอสังหาริมทรัพย์กับ RE-CU (Real Estate Chulalongkron University) ควบคู่ไปด้วย
  • พอลเป็น Triple Threat ของวงการบันเทิง คือทำครบ 3 อย่าง ทั้งนักแสดง พิธีกร และนักร้อง
  • ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลศิลปินธรรมฑูต ทูตดาราเพื่อคุณธรรม และรางวัลผู้ดำเนินรายการประเภททีมดีเด่น
  • ทางด้านธุรกิจมียอดธุรกิจเกินพันล้านบาทต่อปี เป็นนักลงทุนใน Startup ในฐานะ Angel investor และยังให้ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน การทำธุรกิจ และการพัฒนาตัวเองให้แก่บุคคลทั่วไป

Paul Pattarapon Sinlapajan

Shark on Shark Tank Thailand.
Entrepreneur, Investor, Angel Investor, Financial Educator, All-Time Best Selling Author
(The One Percent and Retired by 40)

  • He was an exchange student and graduated from Northern Potter High School Pennsylvania, USA. Got his BBA from Assumption University and an MBA from Sasin School of Management, Chulalongkorn University.
  • He was one of thailand’s most famous and successful TV host and actor.
  • Paul is now semi-retired and following his passion, that is, teach people about personal growth and personal finance and invest in start ups as a hobby: StockRadars , Jitta, to name a few.